Tekintse meg aktuális ajánlatunkat!

Ajánlatunk előnyei összefoglalva:

 • Az, hogy meghatározott számban kezelünk  társasházat, lehetővé teszi, hogy sok figyelmet és időt tudunk fordítani társasházuk kezelésére, fejlődésére, és a felmerülő problémákra.
 • 15 éves társasházi közös képviseleti gyakorlattal rendelkezünk.
 • Több éves tapasztalatunk, és gyakorlatunk van a felújítási pályázatok benyújtásában, és lebonyolításában.
 • A közös költség hátralék rendszeres figyelemmel kisérése, és  hatékony behajtása. (felszólítás, fizetési meghagyás, jelzálog jog bejegyzés, végrehajtás)
 • Több csődős társasház pénzügyi helyzetét  sikerült helyreállítani, megfelelő üzemeltetési és költségterv elkészítésével.   
 • A Társasház kezelési díját megegyezés alapján vállaljuk.
 • Igény esetén, az OTP felé a második személyként aláíró joggal az SZB elnöke, vagy tagja is megbízható, valamint a Társasház folyószámlájának mozgását is figyelemmel kísérheti az OTP Direkten keresztül.
 • Igény esetén, lehetőség van interneten keresztül az egyéni  folyószámla megtekintésére
   

Ajánlatunk a közös képviseleti tevékenységgel járó feladatokra terjed ki, a Társasházi törvény, az Alapító okirat és az SZMSZ figyelembevételével, illetve a közgyűlés által meghatározott tevékenységre

 

A Közös képviseleti tevékenységek az alábbiak:

 • A két közgyűlés közötti időszakban a közgyűlés hatáskörébe nem tartozó ügyek intézése:
    Pl.: kezelés, üzemeltetés, karbantartás.
 • A tulajdonosok befizetéseinek nyilvántartása, hátralékosok felszólítása, szükség szerint a                               nem fizetőkkel szemben jogügyi eljárás kezdeményezése, a törvényben meghatározott módon. (Felszólítás, fizetési meghagyás kibocsájtása, jelzálog bejegyzése és végrehajtás)
 • A tulajdonközösség jogi képviselete.
  • Adóügyek intézése.
   • Közüzemi számlák, nyilvántartása, ellenőrzése, és számlák utalása.
   • Minden év elején üzemeltetési terv készítése. (részletes, áttekinthető, összehasonlítható)
   • Évente műszaki bejárás tartunk a Számvizsgáló Bizottság bevonásával. Rövid és hosszú távú felújítási terv készítése, közgyűlés elé terjesztése.
   • A felújítási, karbantartási munkák elvégzése, szükségszerinti sorrendben, a Számvizsgáló Bizottsággal egyeztetve, a Társasház anyagi lehetőségéhez képest. Magasabb szakképesítést igénylő kivitelezési munkához – külön megállapodás alapján- műszaki ellenőr biztosítása.
   • Társasház bevételi lehetőségeinek feltérképezése: pl.: bérlet, reklám, tetőtér, pince értékesítés.
   • A Fővárosi Önkormányzati és a  Kerületi Önkormányzati pályázati rendszer figyelemmel kisérése, és az anyagi fedezet függvényében részvétel.
   • A Kft. megbízható kivitelezői hátérrel rendelkezik, hétvégén és ünnepnap is.
   • Igény szerint lehetőség van a társasház tevékenységével kapcsolatos ellenőrzésre, előre egyeztetett időpontban.
   • A Társasház igénye szerint  házszolgáltatási tevékenység biztosítása.
   • Közgyűlési hatáskörbe tartozó kérdésekben a közgyűlés a javaslatok és határozatok előkészítése, írásba foglalása, jegyzőkönyvek elkészítése, és minden tulajdonos részére történő átadása.
   • A társasház éves közgyűlésének megtartása.